DODATKOWE WYRÓŻNIENIA

Nadzieja Wolontariatu

Zuzanna Kusiak

Jak mówią o niej przyjaciele, mimo młodego wieku jest bardzo dojrzałą i odpowiedzialną osobą. Sumiennie nabywa nowe umiejętności potrzebne do pracy w szpitalach i placówkach, by nieść radość swoim podopiecznym. Od 2015 roku w żabim stroju zaraża śmiechem pacjentów szpitali i beneficjentów placówek.

Edyta Jurczak

Od zawsze chciała pomagać innym ludziom. Jako wolontariuszka w hospicjum pojawiła się w 2017 roku. Kilka razy w tygodniu poświęcała swój czas na rozmowy z pacjentami, robienie im zakupów, spacery, a nawet strzyżenie i modelowanie włosów. Jest również silnie zaangażowana w organizację czwartkowych Podniebnych Cudów.

Piotr Pisiewicz

Jest społecznikiem z wyboru i żywym srebrem z urodzenia. Organizuje różnego rodzaju imprezy, aktywności dla dzieci i młodzieży, by stworzyć dla nich ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu. Działa na rzecz społeczności lokalnej, głównie poprzez prowadzone przez siebie Stowarzyszenie. Dobro innych stawia wyżej od swojego.

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju

Opis: za otwartość szkoły na działania wolontariuszy. W akcje charytatywne zaangażowani są prawie wszyscy uczniowie. Szkoła współpracuje m.in. z Regionalnym Centrum Wolontariatu, Hospicjum w Busku-Zdroju, Schroniskiem dla Zwierząt, Stowarzyszeniem Chata Bogucka.

Enea Połaniec SA

Opis: Firma realizująca wolontariat pracowniczy. Organizują akcje na rzecz dzieci z domów dziecka i szpitali, edukację seniorów, wspierają schroniska dla zwierząt. Pomagają, gdzie się da.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Opis: Miejsce przyjazne wolontariuszom za wkład i poświęcenie włożone w realizacje projektu Starszy Brat, Starsza Siostra. Za otwartość i profesjonale podejście we współpracy z wolontariuszami.

Animator Wolontariatu

– Lidia Kieszkowska przez całe swoje życie zawodowe jest związana z działalnością wolontaryjną. Założycielka Szkolnego Koła Caritas, animatorka Parafialnego Zespołu Caritas. Angażuje się w pomoc dla człowieka w każdym wieku – od najmłodszych, przez Szlachetną Paczkę i zbiórki na rzecz domów dziecka do najstarszych, przez zbiórki żywności na rzecz osób samotnych i odwiedziny w domach opieki.

– Izabela Wrona swoją działalność rozpoczęła już na studiach jako współorganizatorka konferencji naukowych. Koordynatorka wielu projektów społecznych, aktywistka na rzecz młodzieży. Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe ma w jednym palcu. Na co dzień jest pracownikiem Urzędu Gminy i Prezesem Stowarzyszenia.

– Joanna Jaworska swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w 2002 roku od dzieł misyjnych. Obecnie jest opiekunem Szkolnego Koła Caritas w Brynicy, gdzie koordynuje akcji charytatywne, często także na rzecz parafii. Jak sama mówi, praca wolontaryjna ją rozwija i uskrzydla. Dla swoich podopiecznych jest przykładem wrażliwości i miłości wobec bliźnich.