DODATKOWE WYRÓŻNIENIA

Nadzieja Wolontariatu

Julita Kopycińska
Wolontariat III LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach
Malwina Piotrowska

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Akademicki Związek Sportowy Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej działa Klub Uczelniany zrzeszający także wolontariuszy organizujących imprezy sportowe. Wiele z wydarzeń nie odbyłoby się bez ich zaangażowania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju – Szkolne Koło Wolontariatu powstało w Ośrodku w 2010 roku i od tego czasu współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami dla dobra potrzebujących. Dziękujemy, że pomagacie osobom niepełnosprawnym wychodzić poza ich ograniczenia i promujecie wolontariat w szkole i środowisku lokalnym

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu – Szkoła prężnie angażuje się w działania charytatywne. Funkcjonuje w niej Szkolny Klub Wolontariatu, który podejmuje wiele inicjatyw wolontaryjnych. Dziękujemy tej placówce oświatowej za kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci.

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach – wspiera akcje wolontaryjne już od ok. 17 lat. W 2005 roku w szkole powstało Szkolne Koło Caritas angażujące w wolontariat rokrocznie kilkudziesięciu uczniów. Dyrekcja szkoły pamięta, że ich misją jest nie tylko edukacją, ale i wychowanie młodego pokolenia.

Animator Wolontariatu

Piotr Zimoch – jest nauczycielem języka angielskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym. Praktycznie od początku swojej pracy wiele czasu pozalekcyjnego poświęca na działania, które sprzyjają rozwojowi młodzieży. Inicjuje akcje warsztaty, konferencje. Inspiruje młodzież do działalności wolontaryjnej i promuje aktywność obywatelską.

Paulina Forma – promuje wolontaryjne zachowania na rzecz dobra dziecka i właściwej, tolerancyjnej postawy wobec innych. Od lat animuje studentów, prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje i zawsze pamięta o szerzeniu idei wolontariatu. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Parasol z którym podejmuje wiele działań prospołecznych.