ZGŁOŚ KANDYDATA

Diecezjalne Centrum Wolontariatu, Regionalne Centrum Wolontariatu serdecznie zapraszają na XIII Świętokrzyską Galę Wolontariatu, która odbędzie się dnia 5 grudnia 2018 roku o godz. 17.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach (Sala Kameralna).

Ruszyła kolejna edycja konkursu “Laur Wolontariatu”. Jego organizatorami są Regionalne Centrum Wolontariatu, Diecezjalne Centrum Wolontariatu oraz Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Zachęcamy do zgłaszania osób lub grup angażujących się w działania wolontaryjne na terenie województwa świętokrzyskiego i diecezji kieleckiej.

Konkurs ma na celu pokazanie pięknych postaw życiowych w pracy na rzecz dzieci, chorych, niepełnosprawnych, samotnych. Doceniamy również osoby angażujące się na rzecz sportu, kultury, społeczności lokalnych.

Dzięki konkursowi “Laur Wolontariatu” o bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka może dowiedzieć się wiele osób. Promujmy takie postawy i DOCENIAJMY DOBRO!

Więcej informacji w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy ON-LINE

Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.
Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy pod kątem następujących kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo. Opis powinien być zamieszczony na max. 2 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formę.
Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej.
Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać do właściwego Centrum Wolontariatu do dnia 26 listopada 2018 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na ręce organizatorów).

Załącz plik poniżej

Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 roku.
Nie wyrażenie zgody jest jednoznaczne z nieprzyjęciem zgłoszenia do konkursu. Zgłaszający potwierdza, iż posiada wiedzę, że zgłaszany kandydat jest świadomy uczestnictwa w konkursie LAUR WOLONTARIATU 2018.

Proszę przepisać tekst: captcha